Engersäits de Signifikant "Bësch". Anerersäits d'Signifikat "Kathedral".
D'romantescht Element verwandelt sech an ee gotëschen Pilier.
D'Referenzen evoquéieren deemno eng mystësch Atmosphär, déi den gemeinsamen Nenner vun béiden Konschtstréimungen duerstellt. Just dass sech de Betruechter op dem Niveau vun der Handlung befënnt:
Dementspriechend zielen dës Photographien ausschließlech op Stëmmungsopbau an nit op d'Ënneruerdnung vum Mënsch ënnert der Herrlëchkeet vu Gott oder der Natur.
De Prozess refuséiert souguer weider Analogien: Eng Opnahm (mechanësch an digital) vum Bësch (Natur), déi vum Mënsch geleet gëtt (mënschlech), fir um Enn um Computer entwéckelt ze ginn (digital). Dës Prozeduren sinn als komplementär an nit hierarchësch ze verstoën.
D'Intentioun kann keng Roll spillen, well et ëm een Dialog tëschent dem Betruechter an dem Bild geet.
Gesäit sech den Betruechter mat dësen Biller konfrontéiert, sou setzt hien sech fir d'éicht mat der Atmosphär auserneen, dono dekonstruéiert hien d'Bild an epuer Elementer an baut se schlussendlech rëm zu engem ganzen Bild zesummen, jee nodeems wéi séng Relatioun zum Bild ass.
Tableau
Konstruktioun
Back to Top